1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Thạch Hưng

Địa chỉ          : Thôn Trung Hưng - Xã Thạch Hưng 

Điện thoại     : 0947140456 

Fax               : 

E-mail          : 

2. Thường trực HĐND xã: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Lê Trung Liện

 Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Nguyễn Thị Tâm

 Phó chủ tịch HĐND xã

    3. Các ban của HĐND xã

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

 Nguyễn Văn Quý

 Phó bí thư Đảng ủy – Trưởng ban

2

 Phan Văn Thuận

 Phó CT MTTQ phó ban

3

 Phạm Thị Hà

 CT hội ND thành viên

4

 Nguyễn Chính Sỹ

Thôn trưởng thôn thúy Hội thành viên

5

 Phan Văn Sơn

Thôn trưởng thôn kinh nam - Thành viên

 

   

 Ban Pháp chế HĐND xã

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thanh Tịnh

 CT UBMT Trưởng ban chuyên trách

2

Phan Văn Phượng

CT CCB  - Phó ban

3

Trần Thị Hoài Thanh

CT hội LHPN – Thành viên.

4

Nguyễn Chính Thông

BT ĐTN – Thành viên

5

Trương Thế Cương

Bí thư chi bộ thôn Tiến Hưng - Thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hưng
 Liên kết website
Thống kê: 21.698
Online: 26