1. Lê Trung Liện – Bí thư Đảng ủy:

Sinh Năm: 25/10/1968

- 2005-2010 ĐB HĐND xã khóa 17 ủy viên BCH Đảng ủy khóa 19 Phó CTUBND xã.

- 2011-2014 ĐB HĐND xã khóa 18 ủy viên BTV Đảng ủy – phó CTUBND xã

- 2014-2015 ĐB HĐND xã khóa 18 ủy viên BTV Đảng ủy Chủ tịch UBND xã

- 2015-2016 ĐB HĐND xã khóa 18 ủy viên BTV Đảng ủy Bí Thư Đảng ủy kiêm CT HĐND

- 2016 đến nay ĐB HĐND xã khóa 19 ủy viên BTV Đảng ủy khóa XXI Bí thư Đảng ủy kiêm CT HĐND xã .

2. Nguyễn Chính Đàn – Chủ tịch UBND xã:

Sinh Năm: 05/11/1965

- 1986 – 1995 kế toán trưởng HTX nông nghiệp thống nhất xã Thạch Hưng

- 2000 – 2001 Cán bộ ủy nhiệm thu thuế UBND xã Thạch Hưng

- 2006 – 2007 Trưởng ban khuyến nông xã Thạch Hưng

- 2007 – 2011 Phó CT Hội nông dân kiêm trưởng ban khuyến nông xã Thạch Hưng

- 2012 – 2014 Chủ tịch hội nông dân xã Thạch Hưng

- 2014 – 2015 Phó chủ tịch UBND xã Thạch Hưng

- 2015 đến nay Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 124.185
Online: 8