SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY XÃ

T

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Trung Liện

Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư TT Đảng ủy

03

Nguyễn Chính Đàn

Phó Bí thư Đảng ủy

04

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng Đảng ủy

05

Bùi Thị Bình

CB Tổ chức kiểm tra

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Trung Liện

Chủ tịch HĐND

02

Nguyễn Thị Tâm

Phó chủ tịch HĐND

03

Nguyễn Chính Đàn

Chủ tịch UBND

04

Phan Tiến Dũng

Phó chủ tịch UBND

05

Trương Thế Bồng

Ủy viên UBND

06

Lê Văn Thắng

Ủy viên UBND

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thanh Tịnh

Chủ tịch UBMTTQ

02

Phan Văn Thuận

Phó chủ tịch UBMTTQ

03

Nguyễn Văn Quý

Phó chủ tịch UBMTTQ

04

Nguyễn Chính Thông

Ủy viên TT UBMTTQ

05

Phạm Thị Hà

Ủy viên TT UBMTTQ

06

Nguyễn Thị Tâm

Ủy viên TT UBMTTQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Phạm Thị Hà

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó chủ tịch

03

Trần Hậu Vượng

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI PHỤ NỮ XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Thị Hoài Thanh

Chủ tịch

02

Lê Thị Tâm

Phó chủ tịch

03

Bùi Thị Bình

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Phan Văn Phượng

Chủ tịch

02

Phan Văn Tân

Phó chủ tịch

03

Bùi Đức Quyên

Ủy viên Ban thường vụ

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Chính Thông

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Nguyễn Thị Trang

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

03

Phan Thị Bảo Anh

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Trọng Phương

Chủ tịch

02

Nguyễn Sỹ Lục

Phó chủ tịch

03

Trần Thị Tam

Ủy viên Ban thường vụ

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hưng
 Liên kết website
Thống kê: 21.695
Online: 23