TPHT - Ngày 09/01/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Quyết định. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.411
    Online: 42