TPHT - Ngày 10/10/2018, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc  nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2018 

. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.388
    Online: 19