TPHT - Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2520/QĐ-UBND  v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hà Tĩnh.  
Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Quyết định. Mời bạn đọc xem nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.393
    Online: 24