1

Văn phòng Đăng ký QSD đất

vanphongdangkyqsdd.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc

hungnv.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Oanh – Cán bộ

oanhnt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hảo – Cán bộ

haont.ubtp@hatinh.gov.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hưng
     Liên kết website
    Thống kê: 20.372
    Online: 3