I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

- Tập trung thực hiện thắng lợi đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vụ Hè, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 và vụ Thu 2018; tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

- Tập trung thực hiện thắng lợi đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vụ Hè, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 và vụ Thu 2018; tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh.

            II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày/

Thứ

NỘI DUNG

Tổ chức, cá nhân phụ trách

Địa điểm

01/thứ 5

(16 ÂL)

 Sáng:7h30:Lễ chào cờ đầu tháng.   

           - 8h00’: - Giao ban UBND.

Chiều: Tiếp dân định kỳ

Văn phòng

 

Tư pháp

Hội trường UBND

 

03/thứ 7

(18 ÂL)

Sáng: Ra quân tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư kiểu mẫu

Địa chính

 

04/CN

(19 ÂL

Nghỉ

 

05/thứ 2

(20 ÂL)

Chiều: - Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 .

VP UBND

 

06/thứ 3

(21 ÂL)

Sáng: Họp UBND xã mở rộng

VP UBND

 

Hội trường UBND

07/thứ 4

(22 ÂL)

Các đồng chí Lãnh đạo xã đi thăm hỏi, tặng quà, chúc tết một số đơn vị và đối tượng chính sách trên địa bàn xã (từ ngày 07 – 13/05/2018).

VHXH

Các thôn

08/thứ 5

(23 ÂL)

Tiếp dân định kỳ

Văn phòng, Tư pháp

Phòng tiếp dân

9/thứ 6

(24 ÂL)

Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại các thôn

Thành viên BCĐ

Các thôn

10/thứ 7

(25 ÂL)

Ra quân làm vệ sinh môi trường tại 6/6 thôn

Địa chính-MT

Các thôn; các khu vực công cộng

11/CN

(26 ÂL)

Họp Hội đồng đánh giá sự cố môi trường biển

VPUBND-thư ký môi trường biển

Hội trường UBND xã

12/thứ 2

(27 ÂL)

Sáng:  - Giao ban UBND đầu tuần

Chiều: Họp Hội đồng đánh giá sự cố môi trường biển thống nhất nội dung trước khi chi trả đền bù

VPUBND-thư ký môi trường biển

Hội trường UBND

13/thứ 3

(28 ÂL)

 Sáng: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM

 

Văn phòng UBND

 

 

Hội trường UBND xã

Từ 14-20

-    19 đến 20/02/2018: Tham gia giải cờ thẻ tại thành phố.

 

VHTT

Thành phố

21/thứ 4

(06 ÂL)

Chiều: - Giao ban UBND xã

Văn phòng UBND

Hội trường UBND xã

22/Thứ 5

(07 ÂL)

 • Tiếp công dân định kỳ.

.

Văn phòng

 

 

23/Thứ 6

(08 ÂL)

Chiều: - Họp BCĐ tổ chức giải bóng chuyền Nam

          - Làm việc với các tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã

 

VHTT

 

 

Địa chính- Môi trường

 

Hội trường UBND xã

24/Thứ 7

(09/ÂL)

Nghỉ

 

25/ CN

Sáng: Tổ chức ra quân chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường

Địa chính- Môi trường

Các thôn

26/thứ 2

(11 ÂL)

Chiều:- Giao ban đầu tuần.

-    Họp làm việc với các hộ dân sản xuất bánh đa nem tại xã Thạch Hưng.

Văn phòng UBND

Hội trường UBND xã

27/ thứ 3

(12 ÂL)

Chiều: - Giao ban các thôn

 

 

28/thứ 4

(13 ÂL)

Sáng: - Tham gia Hội nghị cán bộ cốt cán thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết 04, 05, 06 của Tỉnh ủy

Chiều:  Kiểm tra xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.

VP Đảng ủy

 

VHTT

                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG

Nơi nhận:                           

 - UBND TP;

 - TT Thành ủy, TT HĐND TP;                                                                                       

 - Đ/c Chủ tịch,  PCT UBND ;

 - Thường trực UBMTTQ; các đoàn thể;

- Các thôn;

 - Cổng thông tin điện tử xã;

 - Lưu: VT,VP.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ xã Thạch Hưng
   Liên kết website
  Thống kê: 20.390
  Online: 21