UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn Hà Tĩnh. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia bao gồm việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (đăng tải tại website http://dx.gov.vn/) trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên các báo điện tử. Lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang/cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu điện tử chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tích cực triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Hà TĩnhHọc sinh Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên tham quan xe thư viện lưu động được giới thiệu tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19".

Cùng đó là tổ chức tọa đàm nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia để lan tỏa, thảo luận các vấn đề có liên quan theo chủ đề hằng năm. Tổ chức ra quân Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh) nhằm phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, gồm: phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần “khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số”; tổ chức các hoạt động khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử tại địa chỉ https://hatinhtrade.com.vn/, http://hatiplaza.com/; thúc đẩy sử dụng ngân hàng số...

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong tháng 10 năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

https://baohatinh.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tich-cuc-trien-khai-cac-hoat-dong-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-tren-dia-ban-ha-tinh/238336.htm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.056
Online: 11