Ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 12/08/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Công bố kèm theo quyết định này là Danh mục và quy trình nội bộ 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bản Tỉnh Hà Tĩnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 165.818
Online: 3