Thực hiện Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà T nh” năm 2020

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.027
Online: 11