Năm 2020, Tổ thực hiện hành chính lưu động xã Thạch Hưng được thành lập với sự tham gia của các cán bộ không chuyên trách của xã miễn phí tận nhà cho công dân địa phương trong điều kiện đặc biệt khó khăn cần trợ giúp.

 

Những người cần giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã có khó khăn thật sự như ốm đau, tàn tật, già cả, neo đơn... chưa tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 thì chỉ cần gọi điện thoại, cán bộ hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động sẽ về tận nhà nhận yêu cầu, cầm hồ sơ làm giúp và sau khi có kết quả sẽ đưa trả tận nhà cho người dân và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó những người  Ngoài ra tổ còn phân công địa bàn cho từng thành viên tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách nộp hồ sơ trực tuyến vừa nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Các công chức trực tại bộ phận một cửa – một cửa liên thông  vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân khi đến giao dịch vừa kết hợp hướng dẫn nhân dân cách cài đặt và sử dụng phần mềm dịch vụ công qua điện thoại thông minh.

Trong năm 2020 này Tổ dịch vụ công trực tuyến – giải quyết thủ tục hành chính lưu động đã tuyên truyền hướng dẫn cho trên 100 lượt người dân và phát huy hơn nưa việc giải quyết thủ tục hành chính cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thật sự như ốm đau, tàn tật, già cả, neo đơn... chưa tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến.

Một số hình ảnh của Tổ dịch vụ công trực tuyến – giải quyết thủ tục hành chính lưu động:

       

         


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.866
Online: 4