Chiều ngày 13/7, UBND xã Thạch Hưng tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho thành viên ban chỉ đạo và 50 tổ Covid-19 cộng đồng.

Để đảm bảo kiến thức phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, ngày 13/7/2021 Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hưng phối hợp với Phòng Y tế và Phòng Văn hóa - thông tin Thành phố mở lớp tập huấn phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

                                

Đồng chí Dương Đăng Ngọc Trưởng phòng Y tế phổ biến một số tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố

Tham gia lớp tập huấn, gồm có đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thành phố, đồng chí Dương Đăng Ngọc - Trưởng phòng Y tế thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 xã; Các đồng chí Bí thư chị bộ, Thôn trưởng, tổ trưởng tổ Covid cộng đồng trên địa bàn xã.

                                

Tại buổi tập huấn các học viên đã được đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thành phố, đồng chí Dương Đăng Ngọc - Trưởng phòng Y tế thành phố truyền đạt các nội dung trong công tác phòng chống dịch Covid-19: Hướng dẫn truy vết, điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch covid-19; Hướng dẫn thực hành thống kê báo cáo, khai báo y tế điện tử…; Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn trong phòng chống Covid-19. Đặc biệt nhấn mạnh về vai trò và nhiệm vụ cho các tổ Covid cộng đồng về công tác phòng chống dịch.

                               

Qua lớp tập huấn, các học viên và giảng viên đã cùng chia sẻ, thảo luận một số giải pháp chính trong công tác phòng chống dịch, triển khai vai trò và nhiệm vụ của tổ covid cộng đồng, hướng dẫn truy vết khoanh vùng dập dịch và phần loại đối tượng cách ly y tế, bên cạnh đó củng cố thêm các kiến thức về công tác phòng chống dịch Covid-19.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.881
Online: 9