UBND xã Thạch Hưng kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương quy hoạch xen dắm ghép các vị trí đất ở dân cư tại xã Thạch Hưng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.896
Online: 13