Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.XL: Công trình Mương thoát nước chống ngập úng từ đường Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã Thạch Hưng

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 149.139
Online: 4