Thực hiện Công văn số 717/UBND - TP ngày 30/3/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc khai thác, sử dụng thông tin cư trú của công dân UBND xã thông báo một số nội dung sau:

1. Theo Luật cư trú năm 2020 kể từ ngày 01/01/2023 sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng; vì vậy, công dân khi đến UBND xã thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính không phải cung cấp sổ hộ khẩu mà chỉ sử dụng thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân.

2. Đối với giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch (nhất là thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn), nếu cần làm rõ tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây của công dân, UBND phường có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 73 Luật Hộ tịch, không yêu cầu người dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú; nếu quá thời hạn không nhận được kết quả xác minh thì tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Vậy, UBND xã thông báo đến nhân dân trên địa bàn xã Thạch Hưng được biết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.016
Online: 9