Lịch sử hình thành và phát triển của xã Thạch Hưng

   Xã Thạch Hưng tiền thân là xã Trung Tiết, tổng Thượng Nhị thuộc phủ Thạch Hà, nay thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Thạch Hưng được tái thành lập ngày 25/12/1955 gồm có 4 làng dân cư đó là: làng Kinh Thượng, làng Hậu Hạ, làng Thuý Hội, làng Kinh Hạ và được chia thành 6 thôn: thôn Kinh Nam, Trung Hưng thuộc làng Kinh Thượng, thôn Hoà, thôn Bình thuộc làng Hậu Hạ, Thuý Hội,  Tiến Hưng.

   Là một xã vành đai của trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh, có sông phủ và tỉnh lộ đi qua nên Thạch Hưng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là một trong những mục tiêu quan trọng đánh phá của Đế quốc Mỹ, hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương cho chiến trường miền Nam. Chính vì vậy ngay từ đầu cuộc chiến tranh phá hoại, Thạch Hưng đã trở thành chảo lửa mưa bom của kẻ thù, chúng đã trút lên mảnh đất này hàng trăm tấn bom đạn hòng khuất phục ý chí của nhân dân xã nhà. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, lòng căm thù giặc, bom đạn của kẻ thù không làm nhụt chí và xiêu lòng nhân dân mà trái lại làm cho nhân dân Thạch Hưng tăngthêm ý chí chiến đấu, sẵn sàng giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất với khẩu hiệu tay cày, tay súng đã góp phần cùng quân và dân Hà Tĩnh chiến đấu đánh trả máy bay địch bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn Hà Tĩnh. Thạch Hưng còn là nơi cất dấu, che chở vận chuyển lương thực, thực phẩm như kho ngư cụ, xưởng cưa phà phao, là nơi đóng quân của các đơn vị bộ đội ra đa, pháo cao xạ, pháo mặt đất, các cơ quan quan trọng của cấp huyện, cấp Tỉnh trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ.

   Nhân dân xã Thạch Hưng không những chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi mà còn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chịu khó, chịu khổ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, từng bước xây dựng đời sống vật chất tinh thần, xây dựng quê hương ngày một đi lên, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Thạch Hưng đã góp sức người sức của cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn xã đã có: hàng trăm thanh niên tòng quân nhập ngũ vào quân đội, thanh niên xung phong… trong đó có 100 người cán bộ thân yêu của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 2 cuộc kháng chiến, có 42 thương binh, 17 bệnh binh, được Nhà nước ghi công cho 8 đối tượng hưởng tuất nuôi dưỡng, 17 đối tượng hưởng tuất lyệt sỹ.

   Bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hưng bắt tay ngay vào việc hàn gắn vết thương do chiến tranh để lại như san lấp hố bom mìn, hầm hào, trận địa, kênh mương, đê điều… bốn đợt thực hiện phong trào đi xây dựng vùng kinh tế mới. Sau 13 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng bộ và chính quyền xã Thạch Hưng đã nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Thạch Hưng ngày càng vững mạnh. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 165.839
Online: 8