Kinh tế: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm trên 12,5%Cơ cấu: Thương mại dịch vụ: 31%. Nông nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi: 47%. Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 22%.

Văn hoá – xã hội: Tổ chức tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, quan tâm chỉ đạo chất lượng gia đình văn hoá, xóm văn hoá, xã đã có 6/6 thôn xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Hương ước của thôn, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT của Thủ tướng Chính phủ về văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

+ Giáo dục: tỷ lệ lên lớp hàng năm đạt 100%, tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 95%, học sinh giỏi đạt 45%.

+ Y tế - DSKHHGD: hoạt động y tế tiếp tục được duy trì, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo. chủ động trong công tác phòng, chống các dịch bệnh có thể xảy ra.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 8,7%­, 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm phòng. Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 11,5%. Thường xuyên tuyên truyền vận động thực hiện KHHGD chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em. Tổ chức thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGD đạt chỉ tiêu được giao.

Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng,cấp đổi GCNQSD đất:

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức tốt công tác cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp theo dự án đo vẽ bản đồ địa chính.

Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng như: trụ sở làm việc UBND, Hội quán các xóm, trường Mầm non, trường tiểu học, trường THCS Hưng Đồng, trạm y tế, đường, kênh, mương và các công trình phụ trợ khác…

Quốc phòng, an ninh:

Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng chó lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, duy trì tốt công tác huấn luyện quân sự cũng như hội họp, hội thao hàng năm đều đạt giải nhất của cụm và của thành phố, công tác khám tuyển quân hàng năm được quan tâm chỉ đạo nên hàng năm giao quân đều đạt chỉ tiêu đảm bảo số lượng và chất lượng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và hậu phương quân đội như: QĐ 290/CP, QĐ 124/QĐ của Chính phủ cũng như các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, trên cơ sở phát huy tốt phong trào.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.050
Online: 10