UBND xã Thạch Hưng xây dựng kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCC trên địa bàn xã năm 2021.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 111.930
Online: 16